Nowe boisko dla naszej szkoły

2021-04-21 09:31

Nowe boisko dla naszej szkoły!!!

Rozpoczęła się budowa boiska o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą techniczną (oświetlenie boiska, odwodnienie boiska, piłkochwyty).

 

Wymiary pola do gry to 30 x 50m.

Powierzchnia ze sztuczną trawą – ok. 1790,50 m2.

 

        

Andrzej Krawczyk 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO OD 19 KWIETNIA 2021

2021-04-16 20:38

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

wraca do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

 

UCZNIOWIE KLAS 1 – 8 nadal pracują w formie zdalnej zgodnie z obowiązującym planem zajęć

 

OPIEKA ŚWIETLICOWA odbywać się będzie za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek rodzica i tylko dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub w służbach porządkowych bezpośrednio zaangażowanych w walkę z COVID – 19. Proszę o poinformowanie wychowawcy oddziału o takiej sytuacji.

 

Z poważaniem

 

dyrektor szkoły – Michał Jagiełło 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

2021-04-08 11:13

INFORMACJE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE NA TEMAT NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO  - linki poniżej

 Informacja prasowa

Pismo do pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych.pdf

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

2021-03-31 19:06

 PREZENTACJA

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

2021-03-30 14:31

KONKURS

2021-03-30 10:57

Szkolny konkurs KARTKA WIELKANOCNA Z ŻYCZENIAMI został rozstrzygnięty! Wyniki w zakładce KONKURSY

ZAMKNIĘCIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DECYZJĄ RZĄDU OD 29 MARCA 2021

2021-03-25 16:23

Szanowni Państwo,

zgodnie z nowymi obostrzeniami, obowiązującymi na terenie całej Polski od 27 marca 2021 r. w związku z pandemią koronawirusa COVID-19,

od poniedziałku 29 marca 2021 r. do piątku 9 kwietnia 2021 r.

oddział przedszkolny przestaje funkcjonować w trybie stacjonarnym.

 

OPIEKA ŚWIETLICOWA odbywać się będzie za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek rodzica i tylko dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub w służbach porządkowych bezpośrednio zaangażowanych w walkę z COVID – 19. Proszę o poinformowanie wychowawcy oddziału o takiej sytuacji.

OBIADY - korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej zostaje zawieszone. Zwroty za niewykorzystane obiady będą rozliczone po powrocie do pracy w trybie stacjonarnym. 

Z poważaniem

 

dyrektor szkoły – Michał Jagiełło 

WIOSNA

2021-03-21 20:14

 WIOSNA

NAUKA ZDALNA KLAS 1 - 8

2021-03-19 13:10

 

W związku z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z  dnia  18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 

 

nauką zdalną zostali objęci uczniowie klas 1 - 8. 

POWRÓT UCZNIÓW KLAS 1 - 3 DO NAUKI ZDALNEJ - KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

2021-03-18 14:55

 

POWRÓT UCZNIÓW KLAS 1 – 3 DO NAUKI ZDALNEJ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, obowiązującymi na terenie całej Polski od 20.03.2021 r. w związku z pandemią koronawirusa COVID-19,

od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

klasy I– III zostają również objęte nauczaniem zdalnym.

Harmonogram nauczania hybrydowego zostaje zawieszony od poniedziałku 22 marca 2021r..

Zasady nauki zdalnej obowiązują, jak w okresie przed feriami zimowymi.

Zajęcia prowadzone będą za pomocą aplikacji TEAMS, zgodnie z planem, linki do zajęć udostępnione będą w zakładce „Terminarz” w dzienniku elektronicznym.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - funkcjonuje bez zmian.

OPIEKA ŚWIETLICOWA - dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych - odbywać się może za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek rodzica. Proszę o poinformowanie wychowawcy klasy o takiej sytuacji.

ZAJĘCIA ZDALNE NA TERENIE SZKOŁY - dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych - odbywać się mo za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek rodzica. Proszę o poinformowanie wychowawcy klasy o takiej sytuacji.

OBIADY korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej zostaje zawieszone, z wyjątkiem dzieci z oddziału przedszkolnego. Zwroty za niewykorzystane obiady będą rozliczone po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA RODZICÓW: W związku z powrotem uczniów klas I-III do nauki zdalnej ZUS w wydanym 17 marca 2021 r. oświadczeniu informuje, że w obecnym stanie prawnym dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzice mogą pobierać tylko do 28 marca. Sytuacja ta może się zmienić i termin ten może zostać wydłużony, gdy wydane zostaną odpowiednie akty prawne. Działo się tak już wielokrotnie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma za zadanie pomóc rodzicom w funkcjonowaniu i zapewnieniu opieki nad dziećmi, które muszą uczyć się w domu lub przebywać w nim z powodu zamknięcia żłobków i przedszkoli w związku z pandemią COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia przysługuje ubezpieczonymrodzicom opiekującym się: dziećmi do 8 lat, dziećmi do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, dziećmi do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dorosłymi dziećmi do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pieniądze wypłacane się za każdy dzień sprawowania opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Z poważaniem – dyrektor szkoły Michał Jagiełło  

 Strona: 1 z 31
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl