Moc słów

2021-03-04 20:09

W miesiącu lutym 2021 kl. 2 B zrealizowała kolejny moduł programu „Emocja” pod hasłem „Moc słów”. Wstępem do naszego tematu było oglądanie filmu  „wirtualnego psychologa” na temat dokuczania, dzięki któremu poznaliśmy moc i wagę naszych słów zarówno tych ciepłych i puchatych jak i szorstkich i kolczastych.  Rozmowa na ich temat dała nam dużo do myślenia. Już wiemy że słowa tak samo jak czyny mogą nas zarówno uszczęśliwiać jak i ranić. Kolejnym zadaniem jakie mieliśmy do wykonania było stworzenie „drzewa dobrych słów”. Podzieliliśmy się na zespoły i w ten sposób zamiast jednego stworzyliśmy aż pięć magicznych drzew. Teraz drzewa wiszą w naszej klasie i codziennie przypominają nam jak ważna jest życzliwość dla innych okazywana w słowach i uczynkach. Podsumowaniem zajęć była sieć przyjaźni, którą stworzyliśmy mówiąc sobie nawzajem „coś miłego”.  Na początku było dość trudno- no, bo jak tu powiedzieć  dziewczynie, że „ma ładne warkocze” ,kiedy koledzy słyszą albo chłopakowi, że „lubię się z nim bawić”, kiedy wokół tyle koleżanek. Niemniej jednak udało nam się przełamać lody J. Miejmy nadzieję ze wartości jakie wynieśliśmy z „ Mocy słów” zostaną z nami na długie lata o może nawet na zawsze….

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

2021-03-02 14:54

   W związku z sytuacją epidemiczną Dzień Otwarty Szkoły będzie miał charakter wirtualny. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej:
https://www.youtube.com/

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZĘTA

2021-03-01 11:42

 

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

Drodzy Rodzice,

Dyrekcja  Publicznej  Szkoły  Podstawowej Nr 3  im. Jana  Długosza w Radomiu serdecznie zaprasza do zapisu dzieci do klasy pierwszej do naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022

                                                         

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.

Rodzice zainteresowani naszą szkołą  powinni w dniach 1 – 17 marca 2021r. zarejestrować swoje dziecko na stronie  www.oswiatawradomiu.pl w zakładce:

 

NABORY – SZKOŁA PODSTAWOWA (wybrać PSP nr 3 w Radomiu)

 

Następnie wypełniony, wydrukowany i podpisany przez rodziców (opiekunów) formularz (wniosek dla dzieci spoza obwodu lub zgłoszenie dla dzieci obwodowych) wraz ze stosownymi oświadczeniami należy dostarczyć do szkoły  do dnia 17 marca 2021 r. do godziny 15.00 w celu jego rejestracji.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce wyżej wymienione dokumenty można złożyć w następujący sposób:

1. Przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@psp3.radom.pl skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego przez rodziców dokumentu, a także  POTWIERDZENIE WOLI;

Lub

2. Wrzucić do urny z napisem REKRUTACJA znajdującej się przy wejściu do szkoły wydrukowany i podpisany przez rodziców dokument zapakowany w kopertę, a także POTWIERDZENIE WOLI.

 

n.szkola.radom.pl/files/file/potwierdzenie_woli%20(1).doc

Pasowanie na czytelnika klasy 1

2021-02-18 11:18

   W dniach 15-16 lutego 2021 roku odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń na czytelniczej drodze młodego użytkownika biblioteki. Ze względu na pandemię uroczystość pasowania odbyła się w salach lekcyjnych. Każda klasa otrzymała okolicznościowy dyplom, a wszyscy uczniowie prezent w postaci książki.
  17 lutego 2021 roku nasi nowi czytelnicy zapoznali się ze zbiorami biblioteki szkolnej i wypożyczyli swoje pierwsze książeczki.                                                                                                                   galeria zdjęć

Postępowanie rekrutacyjne.

2021-02-01 20:12

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Harmonogram jest dostępny na stronie internetowej MEN:

1.    https://dokumenty.mein.gov.pl/4f54cb9b-99fa-4112-8fdd-4abe5d0afe8b/terminyrekrutacjidoszkolnarokszkolny20212022.pdf

2.    https://dokumenty.mein.gov.pl/4fb53739-b4d1-46d5-be56-47f1314b7ca3/20210128_terminypostepowaniarekrutacyjnegorokszkolny20212022.docx

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

2021-02-01 10:24

 Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Radomia

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 18 STYCZNIA 2021 R.

2021-01-16 13:47

 Szanowni Państwo, 

od 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają do nauki stacjonarnej.
Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę zdalnie

Powrót uczniów klas I-III do szkół odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID -19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 

Dyrektor Szkoły
Michał Jagiełło
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

POWRÓT DZIECI KLAS 1 - 3 DO NAUKI STACJONARNEJ

2021-01-15 16:36

 Drodzy Państwo,

w związku z ogłoszeniem powrotu klas 1-3 do nauczania stacjonarnego od dnia 18 stycznia 2021r., wydane zostały Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i ich rodzinom. W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania pracy szkoły do ww. wytycznych. Zarządzeniem dyrektora szkoły z dniem 18 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał Schemat organizacji pracy stacjonarnej klas 1 – 3 zamieszczony w ogłoszeniach w e - dzienniku

Drodzy Rodzice,

aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i działanie szkoły zgodnie z wymogami sanitarnymi, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS oraz o:

- posyłanie do szkoły wyłącznie dzieci zdrowych,

- zaopatrzenie dzieci w środki ochrony osobistej, tzn. osłonę ust i nosa, obowiązkową w przestrzeni wspólnej szkoły,

- zgłaszanie do świetlicy dzieci wyłącznie w razie konieczności i potrzeby,

- poinformowanie wychowawcy o godzinach pozostawania ucznia w świetlicy,

- wchodzenie tylko do przedsionka przy wejściu głównym szkoły, a na teren szkoły jedynie za zgodą nauczyciela/pracownika szkoły i jedynie w uzasadnionych przypadkach,

- poinformowanie nauczyciela o aktualnym numerze telefonu (w razie zmiany),

- zaopatrzenie dziecka w śniadanie i picie,

- częste rozmowy na temat zasad higieny i bezpiecznego zachowania w warunkach pandemii.

Przypominamy również, że dzieci powinny przynosić do szkoły wyłącznie niezbędne przybory, nie powinny mieć ze sobą zabawek, maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Uczniów należy wyposażyć we własne przybory, aby uniknąć pożyczania  i wymieniania się przedmiotami.

 

                  dyrektor szkoły - Michał Jagiełło  

OBIADY OD 18 STYCZNIA 2021 R.

2021-01-15 16:31

Szanowni Państwo,

w związku z powrotem do szkół uczniów klas 1-3 informujemy, iż od poniedziałku (18. 01. 2020 r.) w naszej szkole wznowione zostanie żywienie. 

Wydawanie obiadów odbywać się będzie według dotychczasowego harmonogramu.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania ze stołówki szkolnej w czasie pandemii COVID – 19 dostępnej na stronie internetowej szkoły.

W związku z trwającą pandemią COVID - 19 i licznymi obostrzeniami sanitarnymi uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na konto szkoły (podane na stronie internetowej naszej placówki) od 15. 01. 2020 r. do 19. 01. 2020 r. W wyjątkowych przypadkach wpłaty będzie można dokonać  w poniedziałek i we wtorek (18.01 i 19.01) w sekretariacie szkoły
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z sekretarzem szkoły.

Koszt obiadów w styczniu to: 35 złotych. 

Przypominamy nr konta:

 Bank PKO S.A. 45 1240 3259 1111 0000 2989 0981

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Jeżeli uczeń będzie korzystał z obiadów tylko w wybrane dni tygodnia ( powinny być to te same dni w każdym tygodniu) należy w tytule przelewu wpisać: imię, nazwisko, klasę i dni, w które uczeń będzie jadł obiady).

 dyrektor szkoły - Michał Jagiełło

 Strona: 1 z 30
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl