PROGRAM PÓŁZIMOWISKA

2018-01-04 22:14

PROGRAM PÓŁZIMOWISKA ORGANIZOWANEGO

 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. JANA DŁUGOSZA W RADOMIU

 Zróżnicowany program zajęć  jest dostosowany do potrzeb  i zainteresowań

dzieci.
 

Zajęcia  zaczynają się o godz. 8.00, a kończą o 15.00.

Termin:   15.01.2018 - 19.01.2018

 Liczba dzieci: 75 (w wieku 6-12 lat)

 Liczba grup: 5

 

CELE:         

-  propagowanie  aktywnych form wypoczynku ;

 -  rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na aktywności

    artystycznej, sportowej i animacyjnej;

-  wdrażanie do zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach;

-  kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw;

-  poznawanie najbliższej okolicy.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ.docx

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2019. Projekt i wykonanie Prestiz.pl