Christmas Cards Exchange

2015-11-02 07:50

 Kolejny projekt e-twinning w naszej szkole!

 

Trójka bierze udział w europejskim projekcie wymiany kartek świątecznych Christmas Cards Exchange. Uczniowie dzielnie wycinają, kleją i przygotowują kartki świąteczne. Powstają cudowne, własnoręcznie wykonane dzieła, które wysyłamy do europejskich szkół i przedszkoli.

Projekt ten polega na wykonaniu i wysłaniu kartek świątecznych do rówieśników uczących się w szkołach w różnych krajach Europy – Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Serbii, Włoch, Słowacji, Niemczech i Grecji. Kartki świąteczne powinny zwierać życzenia w ich ojczystym języku oraz w języku angielskim. Kartki będą rozesłane drogą pocztową do różnych części świata.

Głównym celem projektu jest uświadamianie i wzmacnianie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej oraz podtrzymanie tradycji.

Uczestnicy będą mogli zobaczyć jak wyglądają życzenia świąteczne pisane w różnych językach Europy.

Kartki będą wykonywać wszystkie klasy, a te które dostaniemy będzie można obejrzeć w okolicach Świąt Bożego Narodzenia na wystawie szkolnej.

 Link do projektu: https://www.etwinning.net/en/pub/profile.cfm?f=2&l=en&n=119380

 

Link do Twinspace (platformy, z którejuczniowie i nauczyciele mogą korzystać pracując nad wspólnym projektem): https://twinspace.etwinning.net/12590/home

[Dostępne dla zarejestrowanych uczestników projektu]

                                                                                          opracowała: Monika Kępińska

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2020. Projekt i wykonanie Prestiz.pl