Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia

2019-12-10 19:20

 "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia"

Seneka Młodszy

Edukacja dla bezpieczeństwa to nowy przedmiot dla ósmoklasistów, rozwijający myślenie analityczne, wyzwalający kreatywność i ukazujący spójny obraz otaczającej ich rzeczywistości.

Współcześnie, kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma niebezpieczeństwami, wynikającymi z dynamicznego rozwoju cywilizacji i industrializacji, nabiera o wiele większego znaczenia. Stale wzrasta liczba czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. Chociaż nie mamy wpływu na występowanie sytuacji kryzysowych, możemy się nauczyć właściwie na nie reagować, a dzięki temu zapobiegać ich niepożądanym skutkom, pomagać potrzebującym czy sprawnie pokierować akcją ratunkową.

Niezwykła aktywność ósmoklasistów na ww. lekcjach dowodzi, że treści dotyczące zagrożeń we współczesnym świecie są w kręgu ich zainteresowań; zaangażowanie i naturalnie rozbudzona ciekawość poznawcza uświadamia im, że od ich odpowiedzialnej postawy, wiarygodności i wytrwałości zależeć może czyjeś zdrowie a nawet życie. Początkowy sceptycyzm ustąpił miejsca przeświadczeniu o konieczności znajomości zasad postępowania w razie ewentualnego zagrożenia.

Przed ósmoklasistami zagadnienia z podstaw pierwszej pomocy i edukacji zdrowotnej; mam nadzieję, że zgłębią je nie z racji przykrego obowiązku, ale z poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie własne, a także innych ludzi.

 Urszula Imbor

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2020. Projekt i wykonanie Prestiz.pl