ORGANIZACJA NAUKI W TRYBIE HYBRYDOWYM W PSP 3 W RADOMIU

2021-03-12 16:16

 Szanowni Państwo !

 

Decyzją rządu od 15.03.2021 r.- 26.03.2021 r. uczniowie klas I-III

będą się uczyć w trybie hybrydowym.

TRYB HYBRYDOWY ma na celu zmniejszenie liczby dzieci przebywających w jednym czasie w budynku szkoły oraz zmniejszenie obciążenia w świetlicy szkolnej ze względu na sytuację epidemiologiczną i wzrost zachorowań w naszym województwie.

Hybrydowy tryb nauczania zakłada naukę stacjonarną na przemian z nauką zdalną. 

ŚWIETLICA SZKOLNA:  W dni nauki stacjonarnej uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy szkolnej. W dni nauki zdalnej uczniowie pozostają w miejscu zamieszkania.

OBIADY: W dni nauki stacjonarnej uczniowie mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej. Jeżeli uczeń korzystający z posiłków będzie nieobecny w dniu nauki stacjonarnej, proszę o zgłoszenie takiej nieobecności zgodnie z przyjętymi zasadami. Zwroty za niewykorzystane obiady będą rozliczone  w następnym miesiącu.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, w szkole za zgodą dyrektora szkoły zostanie zorganizowane dla nich nauczanie zdalne z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu. Proszę o poinformowanie wychowawcy klasy o takiej sytuacji.

Wszystkie zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej za zgodą Państwa mogą odbywać się na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego lub zdalnie. Proszę o ustalenie sposobu i miejsca odbywania takich zajęć z nauczycielem prowadzącym i wychowawcą klasy.

Z poważaniem

dyrektor szkoły - Michał Jagiełło 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl