POWRÓT UCZNIÓW KLAS 1 - 3 DO NAUKI ZDALNEJ - KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

2021-03-18 14:55

 

 

POWRÓT UCZNIÓW KLAS 1 – 3 DO NAUKI ZDALNEJ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, obowiązującymi na terenie całej Polski od 20.03.2021 r. w związku z pandemią koronawirusa COVID-19,

od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

klasy I– III zostają również objęte nauczaniem zdalnym.

Harmonogram nauczania hybrydowego zostaje zawieszony od poniedziałku 22 marca 2021r..

Zasady nauki zdalnej obowiązują, jak w okresie przed feriami zimowymi.

Zajęcia prowadzone będą za pomocą aplikacji TEAMS, zgodnie z planem, linki do zajęć udostępnione będą w zakładce „Terminarz” w dzienniku elektronicznym.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY - funkcjonuje bez zmian.

OPIEKA ŚWIETLICOWA - dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych - odbywać się może za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek rodzica. Proszę o poinformowanie wychowawcy klasy o takiej sytuacji.

ZAJĘCIA ZDALNE NA TERENIE SZKOŁY - dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych - odbywać się mo za zgodą dyrektora szkoły, na wniosek rodzica. Proszę o poinformowanie wychowawcy klasy o takiej sytuacji.

OBIADY – korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej zostaje zawieszone, z wyjątkiem dzieci z oddziału przedszkolnego. Zwroty za niewykorzystane obiady będą rozliczone po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY DLA RODZICÓW: W związku z powrotem uczniów klas I-III do nauki zdalnej ZUS w wydanym 17 marca 2021 r. oświadczeniu informuje, że w obecnym stanie prawnym dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzice mogą pobierać tylko do 28 marca. Sytuacja ta może się zmienić i termin ten może zostać wydłużony, gdy wydane zostaną odpowiednie akty prawne. Działo się tak już wielokrotnie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma za zadanie pomóc rodzicom w funkcjonowaniu i zapewnieniu opieki nad dziećmi, które muszą uczyć się w domu lub przebywać w nim z powodu zamknięcia żłobków i przedszkoli w związku z pandemią COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia przysługuje ubezpieczonym rodzicom opiekującym się: dziećmi do 8 lat, dziećmi do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, dziećmi do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dorosłymi dziećmi do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pieniądze wypłacane się za każdy dzień sprawowania opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Z poważaniem – dyrektor szkoły Michał Jagiełło

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl