NAUKA ZDALNA KLAS 1 - 8

2021-03-19 13:10

 W związku z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji i Nauki z  dnia  18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

nauką zdalną zostali objęci uczniowie klas 1 - 8. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl