Certyfikat V Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół

2016-03-22 06:53

W uznaniu skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu nauki słownictwa na lekcjach przez nauczycieli uczących języka angielskiego: pani Justyny Szalkowskiej, pani Anny Felczykowskiej oraz pani Moniki Kępińskiej szkoła otrzymała certyfikat jakości kształcenia języków obcych. Gratulacje dla uczniów oraz rodziców! Zapraszamy do już rozpoczętej VI edycji!

Certyfikaty przyznawane są także nauczycielom. W całej Polsce 1256 nauczycieli za ich rzetelną i systematyczną pracę otrzymało Certyfikat. Ponad 100 Nauczycieli wypracowało Złoty Certyfikat dla Nauczyciela. Z radością informujemy że cała trójka nauczycieli z naszej szkoły otrzymała Złoty Certyfikat.

Złoty Certyfikat dla Nauczyciela otrzymali nauczyciele, którzy:

·         październiku przydzielili przynajmniej 50 słówek,

·         październiku przynajmniej 12 ich uczniów otrzymało ocenę miesięczną 5 lub wyższą,

·         listopadzie przydzielili przynajmniej 50 słówek,

·         listopadzie przynajmniej 18 ich uczniów otrzymało ocenę miesięczną 5 lub wyższą,

·         listopadzie przynajmniej 6 uczniów otrzymało ocenę 6.

Certyfikat dla Szkoły otrzymały szkoły, które spełniły następujące kryteria:

·         w szkole przynajmniej dwoje nauczycieli uczestniczy w Programie Insta.Ling dla Szkół,

·         przynajmniej jeden nauczyciel uczący w szkole otrzyma certyfikat dla nauczyciela,

·         na stronie szkoły znajduje się informacja o udziale w Programie i link do strony instaling.pl.


Zapraszamy do już rozpoczętej VI edycji! 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2020. Projekt i wykonanie Prestiz.pl