PROGRAM PÓŁZIMOWISKA

2017-01-09 23:16

               PROGRAM PÓŁZIMOWISKA
                      ORGANIZOWANEGO
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
               IM. JANA DŁUGOSZA W RADOMIU

Zróżnicowany program zajęć jest dostosowany do potrzeb
i zainteresowań dzieci.
Zajęcia  zaczynają się o godz. 8.00, a kończą o 15.00.

Termin: 13.02.2017 - 17.02.2017
Liczba dzieci: 60 (w wieku 6-12 lat)
Liczba grup: 4

CELE:

- propagowanie  aktywnych form wypoczynku ;
- rozwijanie różnorodnych zdolności i umiejętności opartych na
  aktywności artystycznej, sportowej i animacyjnej;
- wdrażanie do zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach;
- kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw;
- poznawanie najbliższej okolicy.

         
 Program i plan pracy zimowiska 2017.docx

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2019. Projekt i wykonanie Prestiz.pl