ORGANIZACJA NAUKI W TRYBIE HYBRYDOWYM W PSP 3 W RADOMIU

2021-03-12 16:16

 Szanowni Państwo !

 

Decyzją rządu od 15.03.2021 r.- 26.03.2021 r. uczniowie klas I-III

będą się uczyć w trybie hybrydowym.

TRYB HYBRYDOWY ma na celu zmniejszenie liczby dzieci przebywających w jednym czasie w budynku szkoły oraz zmniejszenie obciążenia w świetlicy szkolnej ze względu na sytuację epidemiologiczną i wzrost zachorowań w naszym województwie.

Hybrydowy tryb nauczania zakłada naukę stacjonarną na przemian z nauką zdalną. 

ŚWIETLICA SZKOLNA:  W dni nauki stacjonarnej uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy szkolnej. W dni nauki zdalnej uczniowie pozostają w miejscu zamieszkania.

OBIADY: W dni nauki stacjonarnej uczniowie mogą korzystać z posiłków w stołówce szkolnej. Jeżeli uczeń korzystający z posiłków będzie nieobecny w dniu nauki stacjonarnej, proszę o zgłoszenie takiej nieobecności zgodnie z przyjętymi zasadami. Zwroty za niewykorzystane obiady będą rozliczone  w następnym miesiącu.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, w szkole za zgodą dyrektora szkoły zostanie zorganizowane dla nich nauczanie zdalne z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu. Proszę o poinformowanie wychowawcy klasy o takiej sytuacji.

Wszystkie zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej za zgodą Państwa mogą odbywać się na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego lub zdalnie. Proszę o ustalenie sposobu i miejsca odbywania takich zajęć z nauczycielem prowadzącym i wychowawcą klasy.

Z poważaniem

dyrektor szkoły - Michał Jagiełło 

ORGANIZACJA NAUKI W TRYBIE HYBRYDOWYM W PSP 3 W RADOMIU

2021-03-12 16:13

 ORGANIZACJA NAUKI W TRYBIE HYBRYDOWYM  W PSP 3 RADOM 

 

1 A

1 B

1 C

1 D

2 A

2 B

2 C

2 D

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

15.03.2021

S

S

S

S

S

S

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

16.03.2021

S

S

S

S

S

S

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

17.03.2021

S

S

S

S

S

S

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

18.03.2021

S

S

S

S

S

S

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

19.03.2021

S

S

S

S

S

S

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

 

S – nauka w trybie stacjonarnym na terenie szkoły

Z – nauka w trybie zdalnym w domu

ORGANIZACJA NAUKI W TRYBIE HYBRYDOWYM W PSP 3 W RADOMIU

2021-03-12 16:06

 ORGANIZACJA NAUKI W TRYBIE HYBRYDOWYM   W PSP 3 RADOM

 

1 A

1 B

1 C

1 D

2 A

2 B

2 C

2 D

3 A

3 B

3 C

3 D

3 E

22.03.2021

Z

Z

Z

Z

Z

Z

S

S

S

S

S

S

S

23.03.2021

Z

Z

Z

Z

Z

Z

S

S

S

S

S

S

S

24.03.2021

Z

Z

Z

Z

Z

Z

S

S

S

S

S

S

S

25.03.2021

Z

Z

Z

Z

Z

Z

S

S

S

S

S

S

S

26.03.2021

Z

Z

Z

Z

Z

Z

S

S

S

S

S

S

S

 

S – nauka w trybie stacjonarnym na terenie szkoły

Z – nauka w trybie zdalnym w domu

KONKURS

2021-03-08 20:33

Mamy przyjemność zaprosić wszystkich uczniów z klas 4-8 do konkursu fotograficzno-literackiego pt. "Zamknij w kadrze, opowiedz piórem". Konkurs polega na:

1. Sfotografowaniu pejzażu, krajobrazu, przyrody ożywionej i nieożywionej;

2.Skomponowaniu do fotografii językowego jej opisu poetyckiego w formie wiersza.

Prace przesyłamy do 20 marca do organizatorów:

-klasy 4-6, p. Magdalena Włodarska magdalena.wlodarska@psp3.radom.pl

-klasy 7-8, p. Wioleta Malicka wioleta.malicka@psp3.radom.pl

Wyniki konkursu już 25 marca 2021 roku.

Informacji szczegółowych udzielają organizatorzy.

Pozdrawiamy serdecznie- organizatorzy: Wioleta Malicka, Magdalena Włodarska.

REGULAMIN KONKURSU

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2021-03-08 16:08

 PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Testy diagnostyczne odbędą się w formie stacjonarnej w dniach 17 - 19 marca 2021r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

· 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski

· 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

· 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski/język niemiecki

Przystąpienie do testu diagnostycznego jest dobrowolne. Egzamin zostanie przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza zostanie przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym.

Próbny egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki . Zmianie – w stosunku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl

Dyrektor PSP nr 3 w Radomiu

Michał Jagiełło 

DZIEŃ KOBIET

2021-03-08 09:01

    Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom, tym młodszym i tym nieco starszym, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech uśmiech bezustannie rozpromienia Wasze twarze, a najskrytsze marzenia spełnią się jak najszybciej. Oby każdy Wasz dzień wypełniony był radością i szczęściem, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Dzień Kobiet dawniej i dziś- prezentacja

DZIEŃ KOBIET
                                     Samorząd Uczniowski

Moc słów

2021-03-04 20:09

W miesiącu lutym 2021 kl. 2 B zrealizowała kolejny moduł programu „Emocja” pod hasłem „Moc słów”. Wstępem do naszego tematu było oglądanie filmu  „wirtualnego psychologa” na temat dokuczania, dzięki któremu poznaliśmy moc i wagę naszych słów zarówno tych ciepłych i puchatych jak i szorstkich i kolczastych.  Rozmowa na ich temat dała nam dużo do myślenia. Już wiemy że słowa tak samo jak czyny mogą nas zarówno uszczęśliwiać jak i ranić. Kolejnym zadaniem jakie mieliśmy do wykonania było stworzenie „drzewa dobrych słów”. Podzieliliśmy się na zespoły i w ten sposób zamiast jednego stworzyliśmy aż pięć magicznych drzew. Teraz drzewa wiszą w naszej klasie i codziennie przypominają nam jak ważna jest życzliwość dla innych okazywana w słowach i uczynkach. Podsumowaniem zajęć była sieć przyjaźni, którą stworzyliśmy mówiąc sobie nawzajem „coś miłego”.  Na początku było dość trudno- no, bo jak tu powiedzieć  dziewczynie, że „ma ładne warkocze” ,kiedy koledzy słyszą albo chłopakowi, że „lubię się z nim bawić”, kiedy wokół tyle koleżanek. Niemniej jednak udało nam się przełamać lody J. Miejmy nadzieję ze wartości jakie wynieśliśmy z „ Mocy słów” zostaną z nami na długie lata o może nawet na zawsze….

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

2021-03-02 14:54

   W związku z sytuacją epidemiczną Dzień Otwarty Szkoły będzie miał charakter wirtualny. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej:
https://www.youtube.com/

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ROZPOCZĘTA

2021-03-01 11:42

 

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ

Drodzy Rodzice,

Dyrekcja  Publicznej  Szkoły  Podstawowej Nr 3  im. Jana  Długosza w Radomiu serdecznie zaprasza do zapisu dzieci do klasy pierwszej do naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022

                                                         

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.

Rodzice zainteresowani naszą szkołą  powinni w dniach 1 – 17 marca 2021r. zarejestrować swoje dziecko na stronie  www.oswiatawradomiu.pl w zakładce:

 

NABORY – SZKOŁA PODSTAWOWA (wybrać PSP nr 3 w Radomiu)

 

Następnie wypełniony, wydrukowany i podpisany przez rodziców (opiekunów) formularz (wniosek dla dzieci spoza obwodu lub zgłoszenie dla dzieci obwodowych) wraz ze stosownymi oświadczeniami należy dostarczyć do szkoły  do dnia 17 marca 2021 r. do godziny 15.00 w celu jego rejestracji.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii w Polsce wyżej wymienione dokumenty można złożyć w następujący sposób:

1. Przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariat@psp3.radom.pl skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego przez rodziców dokumentu, a także  POTWIERDZENIE WOLI;

Lub

2. Wrzucić do urny z napisem REKRUTACJA znajdującej się przy wejściu do szkoły wydrukowany i podpisany przez rodziców dokument zapakowany w kopertę, a także POTWIERDZENIE WOLI.

 

n.szkola.radom.pl/files/file/potwierdzenie_woli%20(1).doc

Pasowanie na czytelnika klasy 1

2021-02-18 11:18

   W dniach 15-16 lutego 2021 roku odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń na czytelniczej drodze młodego użytkownika biblioteki. Ze względu na pandemię uroczystość pasowania odbyła się w salach lekcyjnych. Każda klasa otrzymała okolicznościowy dyplom, a wszyscy uczniowie prezent w postaci książki.
  17 lutego 2021 roku nasi nowi czytelnicy zapoznali się ze zbiorami biblioteki szkolnej i wypożyczyli swoje pierwsze książeczki.                                                                                                                   galeria zdjęćStrona: 2 z 31
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Wszystkie prawa zastrzeżone. 2021. Projekt i wykonanie Prestiz.pl