Samorząd uczniowski

 

 

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 
 IMIĘ I NAZWISKO
 
 
  
 
 
 FUNKCJA
 
 
PRZEWODNICZĄCY
 
 
 
Wiktor Majdański  kl. VI d
 
 
ZASTĘPCA
 
 
Ania Piątek kl. VIII a
 
 
ZASTĘPCA
 
 
Mateusz Molenda kl.VIII c
 
 
ZASTĘPCA
 
 
Mateusz Minda kl. VIII a
 
 
ZASTĘPCA
 

Olgierd Turzyński kl. VIIIc

 

 OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


 AGNIESZKA WOŚ, MAŁGORZATA PUCHALSKA, ANDRZEJ KRAWCZYK.

 
 

 

 

DEBATA SPOŁECZNA

   Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwuje się wśród uczniów rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przemoc z użyciem internetu.
W związku z powyższym, z inicjatywy opiekunki Samorządu Uczniowskiego
p. Urszuli Imbor, w PSP nr 3 21 kwietnia odbyła się debata społeczna
dla szóstoklasistów na temat cyberprzemocy.

   Debatę poprowadził p. Włodzimierz Wolski - członek zarządu Stowarzyszenia "Bezpieczne Miasto", obecna była również p. Donata Zychmańska - rzecznik prasowy Stowarzyszenia oraz pedagog szkolny.

   Dzięki konstruktywnej rozmowie uczniowie uświadomili sobie istotę problemu, jak też konsekwencje, które dotykają ofiarę i sprawcę. Dowiedzieli się również, jak zachowywać się w przypadku bycia świadkiem lub doświadczania cyberprzemocyoraz w jaki sposób i gdzie szukać pomocy.

   Debata przebiegała w przyjaznej atmosferze. Szóstoklasiści wykazali się umiejętnością kulturalnej wymiany zdań na określony temat.

   Dziękuję wszystkim uczestnikom debaty za aktywny udział.

 

 

Opiekun SU - Urszula Imbor 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

    Samorząd Uczniowski w dniu 20 listopada 2015 r. zorganizował happening z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, obchodzonego w Polsce po raz drugi.
     Członkowie SU w krótkiej prezentacji uświadomili uczniom klas
1-6, że mają oni swoje prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać. Przypomniano więc prawa osobiste, socjalne i kulturalne.
      Dzieci usłyszały również o 26.rocznicy uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka - Światowej Konstytucji Praw Dziecka.
      Przedstawiciele SU poinformowali uczniów o osobach i instytucjach, stojących na straży praw dziecka, gdyż niestety we współczesnym świecie nie wszyscy dorośli szanują prawa najmłodszych.
      Spotkanie Samorządu Uczniowskiego ze społecznością szkolną zainteresowało adresatów, szczególnie dlatego, że 20 listopada to Wielkie Dziecięce Święto, a wtedy każdy dorosły jest wyrozumiały, zwłaszcza nauczyciel.

 

                                        Opiekun Samorządu Uczniowskiego-
                                                          Urszula Imbor

 

 

KONCERT TALENTÓW
"Młodzi wyznaczają sobie niemożliwe cele i osiągają je pokolenie za pokoleniem"

 

16.06.2015r. w łączniku AB PSP nr 3 w Radomiu z inicjatywy samorządu uczniowskiego odbył się finał I szkolnego konkursu "Koncert Talentów”. Koordynatorem tego  przedsięwzięcia była pani Urszula Imbor.
             Uczestników, zakwalifikowanych do finału w castingu w dniu 05.02.2015r., oceniało
jury w składzie: p.Andrzej Krawczyk, p.Ewa Krężel, p.Maria Popowicz.
              Publiczność gromkimi brawami nagradzała występy "młodych zdolnych", którzy
zaskakiwali wszystkich wysokim poziomem pokazów. Mieliśmy okazję wysłuchać nostalgicznych piosenek, rozmarzyć się przy urzekających dźwiękach gitary, podziwiać
skomplikowane figury taneczne, akrobacje gimnastyczne, mrożące krew w żyłach sztuki walki oraz skomplikowany układ na rolkach.
              Uczniom żywo dopingowali koledzy i koleżanki z klas zgromadzeni licznie na widowni. Oni również wybrali swoich faworytów, oddając głosy na uczennice z klasy 5a Amelię Zagożdżon i Roksanę Sęk, duet aktorsko - taneczny.
              Zwyciężczynią I edycji szkolnego konkursu  „Koncert Talentów” została uczennica klasy 4b - Anna Łazińska .
               II miejsce zajął Wojciech Weremczuk z klasy 6a a III Jakub Lebioda, również z klasy 6a.
               Wszyscy otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

            Gratuluję.

                                                                       Opiekun SU - Urszula Imbor 

DEBATA SPOŁECZNA

 

„Daj dzieciom dobrą wolę, daj wysiłkom ich pomoc, ich trudom błogosławieństwo. Nie najłatwiejszą prowadź ich drogą, ale najpiękniejszą.”
                                                                                                    Janusz Korczak
                                                                                     

              W dniu 27 listopada 2014 roku w PSP nr 3 w Radomiu  odbyła się debata poświęcona Koncepcji Pracy Szkoły w oparciu o Program Wychowawczy i Profilaktyczny ,zaopiniowany przez Radę Rodziców 30 sierpnia 2007 roku.W debacie wzięli udział przedstawiciele samorządu uczniowskiego, rady rodzicówi nauczycieli a także pedagog i psycholog szkolny.  Za przebieg odpowiedzialna była p. Urszula Imbor, opiekun SU, która poprowadziła spotkanie.
    W I części debaty uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wypowiedzieli się na temat sposobu podejmowania decyzji, dotyczących różnych aspektów życia szkoły, dokonując diagnozy stanu obecnego. Każda grupa określała, które  decyzje w PSP nr 3 podejmowane są wyłącznie przez społeczność uczniowską lub władze szkoły, a które wspólnie albo po konsultacji z uczniami.
      II część dyskusji to wymienianie się spostrzeżeniami na powyższy temat 
i rekomendowanie zmian zaproponowanych przez uczestników debaty.
   W części III dyskutowano na temat wybranych przez uczniów zagadnień z Programu Wychowawczego i Profilaktycznego Szkoły. Swoje zdanie wyrażali zarówno nauczyciele, w szczególności pedagog i psycholog, uczniowie jak i rodzice.
    W podsumowaniu  dysputy przedstawiciele grona pedagogicznego i dyrekcji podali propozycję działań sprzyjających rozwojowi szkoły, pozytywnie przyjętą przez wszystkich dyskutantów.
     Debata przebiegała w przyjemnej i spokojnej atmosferze. Dorośli wykazywali ogromne zrozumienie dla potrzeb uczniów, będąc pod wrażeniem ich otwartości i kreatywności.


 

                                                            Opiekun SU i uczestnik debaty – Urszula Imbor

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2019. Projekt i wykonanie Prestiz.pl