Zajęcia pozalekcyjne - SMOK

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki (SMOK)

        W naszej szkole od 1 stycznia 2018r. funkcjonuje program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki objęty patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiego Związku Koszykówki. 

      

      W bieżącym roku szkolnym od  1 stycznia 2019r. w projekcie wzięło udział 49 uczniów z klas IV, V i VI. Chłopcy trenujący w ramach programu SMOK brali również udział w rozgrywkach Mini Ligi Rosa, WOZKosz oraz ogólnopolskich turniejach koszykówki.

        Program będzie kontynuowany w roku szkolnym 2019/2020r.

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2019. Projekt i wykonanie Prestiz.pl