Dokumenty

Statut PSP Nr 3 w Radomiu_ 22_01_2019_.pdf

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2018-19

Koncepcja Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomiu

 Punktacja do śródrocznej i rocznej oceny z zachowania uczniów (1).pdf

Regulamin przyznawania stypendiów

 Regulamin wycieczki

 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

 www.mops.radom.pl

 Deklaracja o obowiązku szkolnym klas 3 i 6

IPET schemat.docx 

MONITORUJĄCA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

WSTĘPNA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

ustalenia dyrektora-ppp

Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną


 PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

Język polski-program-miedzy-nami-kryteria-oceniania-2017-18.pdf

Kryteria_oceniania _z_jezyka_angielskiego

Kryteria oceniania historia i społeczeństwo

Katalog_wymagan_programowych_na_poszczegolne_stopnie_szkolne_Klasa_4_Matematyka_wokol_nas

Katalog_wymagan_programowych_na_poszczegolne_stopnie_szkolne_Klasa_5_Matematyka_wokol_nas

Mat_SP_4_6_Mat_w_nas_kl_6_Przedmiotowy_system_oceniania

Przedmiotowy_system_oceniania_klasa_4_Przyrodo_witaJ!

Przedmiotowy_system_oceniania_Klasa_5_Przyrodo_witaj!

Przedmiotowy_system_oceniania_Klasa_6_Przyrodo_witaj

Kryteria oceniania plastyka

Kryteria ocen muzyki

Zajęcia komputerowe_wymagania

Informatyka_wymagania.pdf

System oceniania na zajęciach technicznych w kl_ VI

System oceniania na zajęciach technicznych w kl_IV

System oceniania na zajęciach technicznych w kl_V

 Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego

Kryteria_oceniania_religia4

Kryteria_oceniania_religia5

Kryteria_oceniania_religia6

 

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. 2019. Projekt i wykonanie Prestiz.pl